Sách hay về các hệ thống cơ sở dữ liệu – tất tần tật mọi thứ

Giới thiệu quyển sách hay, kinh điển về cơ sở của các hệ thống cơ sở dữ liệu (Fundamentals of Database Systems) xuất bản lần thứ 7 của Ellmasri Navathe