Tutorial #6: Kiểm tra phiên bản Android trước khi đưa ra khỏi thị trường

Ngành công nghiệp ứng dụng di động đã phát triển tăng tốc vào khoảng năm 2010 và ngày nay nó là một ngành công nghiệp năng động, phát triển và lan rộng. Các ứng...