Bài tập xây dựng trình soạn thảo MDI cho pascal bằng C#

Mục tiêu:

 • Giúp sinh viên biết cách tra cứu, tìm kiếm tài liệu trên Internet
 • Biết cách sử dụng các thư viện có sẵn trong .NET, sử dụng các thuộc tính, phương thức và các sự kiện của các control cung cấp.
 • Biết cách thiết kế giao diện ứng dụng MDI, các menu và các control thông dụng trong .NET như các hộp thoại Open, Save, Font, Color … và control RichTechBox
 • Biết cách đặt tên của các biến, các control, các lớp theo chuẩn (đọc tài liệu Chuẩn viết code C#)

Yêu cầu:

Xây dựng chương trình Pascal Editor theo chuẩn MDI bằng ngôn ngữ C#:

 • Có một của sổ chínhvà các cửa sổ con khi mở hoặc tạo mới sẽ nằm trong của sổ chính.
 • Chương trình cho phép khi người sử dụng gõ vào một đoạn code lập trình bằng pascal hoặc mở một file code nguồn pascal (*.PAS) thì những từ khoá của ngôn ngữ pascal sẽ đổi sang màu khác để người lập trình dễ dàng nhận biết (ví dụ màu xanh)

Ví dụ:


program vidu1;
var n:integer;
begin
   write(“Nhap vao so n:”);
   readln(n);
end.
 • Chương trình cho phép người sử dụng tuỳ chỉnh động, tức là cho phép người dùng cập nhật thêm mới các từ khoá của ngôn ngữ lập trình, thay đổi Font chữ, màu chữ cho từ khoá
 • Thiết kế hệ thống menu thích hợp cho các chức năng của ứng dụng ví dụ menu File > New, File > Open …
 • Tên các biến, các form, các control phải đặt theo chuẩn
 • Giao diện tham khảo:
  MDI Pascal Editor

  Hình minh hoạ trình soạn thảo MDI Pascal Editor


Tài liệu và code tham khảo:


Đặt câu hỏi

Trong quá trình xây dựng chương trình, các bạn có thể gặp vấn đề gì vướng mắc có thể đặt câu hỏi theo hai cách:

 • Bình luận ngay vào bài viết này
 • Đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese