Cách 1: Sử dụng lệnh di chuyển move

Cách 1: Sử dụng lệnh di chuyển move

Vẽ đoạn thẳng trong scratch

Cách 1: Sử dụng lệnh di chuyển move

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese