0
0 Bình luận

Tại sao e nhập được qua form trên visual studio nó đẩy dữ liệu lên datagridview rồi mà khi out ra vào lai mất hết dữ liệu vừa nhập ạ.

Phan Tiến Answered question 07/06/2020