0
0 bình luận

Tại sao e nhập được qua form trên visual studio nó đẩy dữ liệu lên datagridview rồi mà khi out ra vào lai mất hết dữ liệu vừa nhập ạ.

Answered question