Code bị chèn thêm vào file functions trong WordPress

Thay mặt những người quản trị website Tìm ở đây xin lỗi các bạn đọc nếu trong thời gian vừa rồi các bạn khi truy cập website timoday.edu.vn bị gặp vấn đề khi mở...