Các ứng dụng blockchain vào bài toán thực tế

Blockchain là gì? Ứng dụng bockchain đã vượt ra khỏi lĩnh vực tiền điện tử và bitcoin. Với khả năng tạo ra sự minh bạch và công bằng hơn đồng thời tiết kiệm thời...