Guido-van-Rossum_mini

Guido-van-Rossum_mini

Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Python

Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Python

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese