Tìm ở đây kiến thức IT

Khoá học google maps 3

Tham khảo Google Maps API

Thư viện google maps API bao gồm rất nhiều đối tượng, các phương thức và các thuộc tính. Để tiện cho quá trình tra cứu và hiểu hơn về chức năng của chúng, bài viết này là phần tổng hợp một cách tổng thể các thành phần trong thư viện google maps.

Khoá học google maps 0

Bài 3: Chồng xếp bản đồ trong google maps

Google maps cho phép chúng ta có thể chồng xếp nhiều các đối tượng khác nhau lên bản đồ gốc như các điểm đánh dấu (marker), các vùng (polygone), các đường (polyline), cửa sổ thông tin (info window), v.v. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cách chồng xếp các đối tượng này và thử thay đổi các tham số.

Khoá học về HTML 1

Bài 7: Các thẻ đoạn văn trong HTML

Thẻ đoạn văn giúp trình duyệt xác định được đoạn văn bản trong trang HTML. Trong bài này chúng ta sẽ giới thiệu cách sử dụng, các điểm lưu ý khi sử dụng các thẻ đoạn văn.

Khoá học về HTML 1

Bài 6: Các thẻ tiêu đề trong HTML

Bài viết cung cấp cho chúng ta biết thêm các thẻ tiêu đề trong HTML và tầm quan trong của nó. Đồng thời cho người đọc biết thêm mẹo nhỏ trong HTML đó là cách xem mã nguồn của một trang web.

Khoá học google maps 0

Bài 2: Google Maps căn bản

API Google Maps là một bộ sưu tập API cho phép bạn chồng dữ liệu của riêng bạn trên một Bản đồ Google tùy chỉnh. Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với việc gắn google maps lên website của bạn và thực hiện tuỳ chỉnh các tham số cho bản đồ của bạn.

Khoá học google maps 0

Bài 1: Giới thiệu về Google Maps

Google Maps hay bản đồ Google là một dịch vụ ứng dụng và công nghệ bản đồ trực tuyến trên web miễn phí được cung cấp bởi Google và hỗ trợ nhiều dịch vụ dựa vào bản đồ như Google Ride Finder và một số có thể dùng để nhúng vào các trang web của bên thứ ba thông qua Google Maps API.

Khoá học về HTML 1

Bài 5: Các thuộc tính HTML

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen với các thuộc tính cơ bản của các phần tử HTML như thuộc tính ngôn ngữ, thuộc tính title, alt, width, height, src, href, v.v. Chúng ta sẽ phân một số trường hợp nào thì nên sử dụng, trường hợp nào thì không nên.

Khoá học về HTML 1

Bài 4: Các phần tử trong HTML

Các phần tử HTML là tất cả mọi thứ kể thừ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc. Các thẻ trong html có thể lồng nhau, cặp thẻ mở đóng này có thể nằm trong cặp thẻ mở đóng khác và có một vài phần tử không có thẻ kết thúc.

Nút Properties 7

Các slide Tin học đại cương

Cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản nhất về tin học, các thành phần máy tính, cách sử dụng hệ điều hành và các phần mềm trên máy tính. Ngoài ra nội dung phần này đi vào sử dụng các phần mềm trong bộ Tin học văn phòng Microsoft Offices như Word, Excel, PowerPoint để người sử dụng làm quen với các phần mềm ứng dụng văn phòng và có thể ứng dụng vào công việc hiện tại. Một nội dung khác liên quan đến các vấn đề nóng hiện nay như mạng xã hội, vấn đề sở hữu trí tuệ, v.v.

Nút Properties 0

Sử dụng Internet căn bản

Bài này hướng dẫn bạn làm quen khai thác Internet qua 3 chức năng chính: sử dụng Google Chrome để lướt web, tạo một email với Gmail, và tìm kiếm bằng Google search (Google map cũng được đưa vào đây như là một công cụ tìm kiếm bản đồ). Tìm kiếm, sử dụng email và đọc lấy thông tin cũng là 3 hoạt động phổ biến nhất trên Internet.

Nút Properties 0

Quản lí tệp và thư mục

Bài này hướng dẫn những bạn mới làm quen với máy tính các thao tác với file, thư mục. Nếu bạn đã biết cách cắt-dán (sao chép, di chuyển), tạo mới, xóa file cũ, thư mục thì cũng nên hiểu thêm về đuôi file và chương trình mặc định đọc file dữ liệu (mục 2, 3). Khi bạn bắt đầu làm việc nhiều với email, Internet bạn sẽ thấy mình gặp rất nhiều file nén; lúc đó bạn sẽ cần thao tác nén/giải nén file (mục 9). Đến một lúc nào đó, khi file dữ liệu của bạn nhiều lên, bạn sẽ sớm có nhu cầu tìm kiếm file, thư mục (mục 6).

Nút Properties 0

Sử dụng máy tính cơ bản và Windows 7

Bài này hướng dẫn những bạn chưa có điều kiện tiếp xúc với máy tính từ cách bật/tắt máy tính, sử dụng con chuột, bàn phím cho đến các thao tác với hộp thoại, menu ngữ cảnh trong Windows. Các thao tác quen thuộc nhất trong Windows như phóng to-thu nhỏ khung cửa sổ, cắt-dán dữ liệu, tạo/lưu/mở file, và gõ tiếng Việt sẽ được minh họa qua chương trình Paint và WordPad. Giao diện và các thao tác trên Paint và WordPad là khuôn mẫu chung của các phần mềm khác mà sau này bạn sẽ gặp

Khoá học CSS 0

Bài 4: Cách sử dụng CSS

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách nhúng CSS vào trang web. Có ba cách: Nhúng từ style sheet bên ngoài (external style sheet)
style sheet bên trong (internal style sheet), style cùng dòng (inline style). Ngoài ra chúng ta xem xét thứ tự ưu tiên của các style sheet khi có có nhiều style sheet cùng định nghĩa cho một phần tử.

EnglishFrenchJapaneseRussianVietnamese