Tài liệu khoá học về Khoa học dữ liệu

Ngày 15 tháng 5 năm 2007 Viện toán cao cấp tổ chức khoá học về “Khoa học dữ liệu” hay tiếng anh gọi là Data Sciences tại Đại Học Thuỷ Lợi. Với sự tham gia của các Giáo sư đang làm việc tại các trường Đại học và các công ty nổi tiếng của nước ngoài về giảng dạy như GS. Hồ Tú Bảo, GS Phùng Quốc Định, TS Bùi Hải Hưng và GS Nguyễn Xuân Long. Các diễn giả đã giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về Khoa học dữ liệu, công nghệ xử lý, các bài toán thực tế … cho cộng đồng những nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên có thể hiểu hơn và lĩnh vực Khoa học dữ liệu, có thể có những định hướng phát triển cho tương lai. Đây là toàn bộ nội dung các tài liệu của khoá học:

Phần 1: Cơ bản về Khoa học Dữ liệu

I. Tổng quan về Khoa học dữ liệu

Bài giảng 1.1: Khoa học Dữ liệu và Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo

 • Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư
 • Khoa học dữ liệu và cách mạng công nghiệp lần thứ Tư
 • Nguyên lý và phương pháp của Khoa học dữ liệu

Xem chi tiết

Bài giảng 1.2: Nền tảng Công nghệ của Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định

 • Khoa học phân tích dữ liệu lớn
 • Xử lý dàn trải, phân tán và song song
 • Công nghệ Hadoop, Spark và TensorFlow cho dữ liệu lớn và mô hình học nhiều tầng (Deep Learning)

Xem chi tiết phần 1
Xem chi tiết phần 2

II. Ứng dụng Khoa học Dữ liệu

Bài giảng 1.3: Khoa học Dữ liệu và Y tế điện tử (e-health)

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo

 • Bệnh án điện tử (BADT) và e-health
 • Vấn đề của khoa học dữ liệu trong y tế điện tử (e-health)

Xem chi tiết

Bài giảng 1.4: Khoa học Dữ liệu trong Công nghiệp

Diễn giả: TS Bùi Hải Hưng

 • Bài toán và bài học về khoa học dữ liệu trong công nghiệp

Xem chi tiết

Phần II: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu

I. Nguyên lý và mô hình thống kê

Bài giảng 2.1: Nguyên lý và Mô hình Thống kê

Diễn giả: GS Nguyễn Xuân Long

 • Phương pháp Bayes và tần suất trong khoa học dữ liệu
 • Kết quả mới, thách thức và triển vọng

Xem chi tiết

II. Mô hình tư vấn và học nhiều tầng

Bài giảng 2.3: Mô hình tư vấn trợ giúp ra quyết định

Diễn giả: TS Bùi Hải Hưng

 • Hệ tư vấn ra quyết định (Recommendation Systems)
 • Bài học trong ứng dụng

Xem chi tiết

Bài giảng 2.4: Các phương pháp học nhiều tầng (Deep Learning)

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định

 • Các mô hình học nhiều tầng
 • Kinh nghiệm, bài học, hạn chế và xu hướng

Xem chi tiết

III. Giải pháp khi dữ liệu có kích thước lớn

Toạ đàm: Phương pháp và Công nghệ của Dữ liệu lớn

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định và TS Bùi Hải Hưng

 • Thách thức khi xử lý dữ liệu với kích thước và độ phức tạp cực lớn
 • Các phương pháp tiếp cận

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

 1. viết:

  tài liệu mục 2.3 giống mục 1.4

Trả lời

EnglishVietnamese