Tìm ở đây kiến thức IT

Khoá học CSS 0

Bài 26: Pseudo-classes trong CSS

Pseudo-classes là gì? Pseudo-Class để xác định trạng thái đặc biệt của một phần tử. Ví dụ, nó có thể sử dụng để: Định dạng cho một phần tử khi người dùng di chuột...

Học Python 1

Cách cài đặt Python trên Windows

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng cài đặt Python để lập trình Python trên hệ điều hành Windows. Xem thông tin cấu hình hệ thống máy tính Bước 1: Trên màn hình...

Khoá học CSS 0

Bài 25: Vùng chọn trong CSS

Bộ tổ hợp trong CSS (CSS Combinators) Lưu ý:Một bộ tổ hợp là mối liên hệ giữa các selector. Bộ chọn CSS có thể có nhiều hơn một bộ chọn. Giữa các bộ chọn...

Khoá học CSS 0

Bài 22: Thuộc tính Float và Clear trong CSS

Thuộc tính float trong CSS thiết lập phần tử sang bên trái hoặc bên phải. Thuộc tính clear trong CSS thiết lập phần tử nào có thể trôi nổi bên cạnh phần tử đã...

Khoá học CSS 0

Bài 21:Thuộc tính Overflow trong CSS

Trong css thuộc tính overflow điều khiển khi nội dung phần tử vượt quá kích thước của một khu vực. Văn bản này thực sự dài và chiều cao của vùng chứa chỉ là...

Khoá học CSS 0

Bài 20: Bố cục trong CSS – Thuộc tính position

Thuộc tính position dùng để xác định vị trí cho một phần tử được sử dụng (tĩnh, tương đối, cố định, tuyệt đối, bám dính). Thuộc tính position Thuộc tính position dùng để xác...

Khoá học SQL Server 0

Export database ra dạng file script .sql

Hầu hết các nhà phát triển cảm thấy không thoải mái với các tệp .bak được tạo bởi chức năng Backup của SQL Server, nhất là với các cơ sở dữ liệu không quá...