Tagged: .NET

Khoá học C# 20

Xây dựng ứng dụng từ điển đơn giản trong C#

ADO.NET cung cấp một chuẩn lập trình thống nhất với các hệ quản trị CSDL khác nhau. Trong bài này chúng ta sẽ lập trình xây dựng một ứng dụng từ điển đơn giản sử dụng ngông ngữ C# và CSDL Access để lưu trữ dữ liệu.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh vòng lặp for

Khi chúng ta muốn thực hiện một công việc nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta có thể sử dụng vòng lặp. Có hai loại vòng lặp: vòng lặp xác định trước số lần lặp và vòng lặp không xác định trước số lần lặp.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh điều kiện switch case

Khác với câu lệnh điều kiện if/else, câu lệnh điều kiện switch sẽ so khớp giá trị của một biểu thức với các giá trị được liệt kê trong case tương ứng để thực hiện khối lệnh. Thường sau mỗi case chúng ta phải dùng câu lệnh break để thoát khỏi case đó để không tiếp tục kiểm tra các case khác.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh điều kiện if/else

Câu lệnh kiểm tra điều kiện là dạng câu lệnh cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình. Trong C#, cấu trúc kiểm tra điều kiện gần giống như C và Java, trong phần này ta sẽ làm quen với các bài tập cấu trúc câu lệnh điều kiện if, if … else và if …else if … else.

Khoá học C# 0

Bài tập toán tử trong C#

Toán tử thường được sử dụng trong các biểu thức toán học, có các phép toán số học, phép toán logic, phép gán, phép toán tăng giảm, v.v. Ngôn ngữ C# kế thừa cách sử dụng toán tử của các ngôn ngữ tiên tiến khác, các bài tập này giúp ta làm quen với cách sử dụng các toán tử trong C#.

Khoá học C# 0

Bài tập khai báo biến và các kiểu dữ liệu C#

Theo kinh nghiệm của các lập trình viên phần mềm, làm các bài thực hành là một cách học một ngôn ngữ lập trình hiệu quả. Phần bài tập này giúp bạn hiểu được cách khai báo biến, khởi gán giá trị cho biến, v.v.

Khoá học C# 0

Các slide lập trình .Net với C#

Bài giảng giới thiệu những nội dung cơ bản về lập trình trên môi trường Windows sử dụng ngôn ngữ C# nằm trong bộ Visual Studio của Microsoft. Nội dung gồm giới thiệu tổng quan về .Net Framwork, ngôn ngữ C#, lập trình hướng đối tượng với C#, lập trình WinForm, WebForm, XML và .Net với C# và đặc biệt là phần lập trình với cơ sở dữ liệu.

0

Lịch sử phát triển .NET Framework

Ngày 12/2/2002 đánh dấu một mốc quan trọng trong ngành công nghệ thông tin khi Microsoft chính thức ra mắt nền tảng công nghệ mới có tên .NET Framework phiên bản 1.0 cùng với Visual Studio.NET 2002. Sau hơn 1 thập kỷ phát triển, .NET đã đi được những bước dài, trở thành một trong những nền tảng công nghệ mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử của .NET để biết được chặng đường phát triển và những cải tiến qua các phiên bản.