Ngôn ngữ R và Xử lý thống kế

Giới thiệu ngôn ngữ R

Năm 1996, trong một bài báo về tính toán thống kê, hai nhà thống kê học Ross IhakaRobert Gentleman thuộc Trường đại học Auckland, New Zealand phác hoạ một ngôn ngữ mới cho phân tích thống kê mà họ đặt tên là R. Sáng kiến này được rất nhiều nhà thống kê học trên thế giới tán thành và tham gia vào việc phát triển R.

Cho đến nay càng ngày càng có nhiều nhà thống kê học, toán học, nghiên cứu trong mọi lĩnh vực đã chuyển sang sử dụng R để phân tích dữ liệu khoa học.Trên toàn cầu đã có một mạng lưới hàng triệu người sử dụng R.

R là một phần mềm sử dụng cho phân tích thống kê và vẽ biểu đồ. Thật ra, về bản chất, R là ngôn ngữ máy tính đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ tính toán đơn giản, toán học giải trí, tính toán ma trận (matrix), đến các phân tích thống kê phức tạp. Vì là một ngôn ngữ, cho nên người ta có thể sử dụng R để phát triển thành các gói phần mềm chuyên môn (package) cho một vấn đề tính toán cá biệt.

Timoday.edu.vn giới thiệu tài liệu của NGUT.Nguyễn Đình Hiền về Ngôn ngữ R và Xử lý thông kê

Nội dung

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

6 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap