Ngôn ngữ R và Xử lý thống kế

Giới thiệu ngôn ngữ R

Năm 1996, trong một bài báo về tính toán thống kê, hai nhà thống kê học Ross IhakaRobert Gentleman thuộc Trường đại học Auckland, New Zealand phác hoạ một ngôn ngữ mới cho phân tích thống kê mà họ đặt tên là R. Sáng kiến này được rất nhiều nhà thống kê học trên thế giới tán thành và tham gia vào việc phát triển R.

Cho đến nay càng ngày càng có nhiều nhà thống kê học, toán học, nghiên cứu trong mọi lĩnh vực đã chuyển sang sử dụng R để phân tích dữ liệu khoa học.Trên toàn cầu đã có một mạng lưới hàng triệu người sử dụng R.

R là một phần mềm sử dụng cho phân tích thống kê và vẽ biểu đồ. Thật ra, về bản chất, R là ngôn ngữ máy tính đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ tính toán đơn giản, toán học giải trí, tính toán ma trận (matrix), đến các phân tích thống kê phức tạp. Vì là một ngôn ngữ, cho nên người ta có thể sử dụng R để phát triển thành các gói phần mềm chuyên môn (package) cho một vấn đề tính toán cá biệt.

Timoday.edu.vn giới thiệu tài liệu tham khảo của NGUT.Nguyễn Đình Hiền về Ngôn ngữ R và Xử lý thông kê,
Tài liệu được trích dẫn từ các nguồn mà tác giả thấy rất tốt cho việc học R:
1. An Introduction to R. Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics Version 3.3.3. W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team
2. Phân tích số liệu và biểu đồ bằng. https://cran.r-project.org/doc/contrib/Intro_to_R_Vietnamese.pdf. GS. Nguyễn Văn Tuấn.
3. 3-simpleR Using R for Introductory Statistics. John Verzani.

Nội dung

Phần 1: Cài đặt R, Tải các package và cài đặt, Văn phạm R, Nhập dữ liệu trong R, Biên tập số liệu, Sử dụng R cho tính toán đơn giản
Phần 2: Sử dụng R cho tính toán xác suất, Biểu đồ
Phần 3: Phân tích thống kê mô tả
Phần 4: Phân tích hồi quy tuyến tính
Phần 5: Phân tích phương sai

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese