Sử dụng MS PowerPoint 2010

Giới thiệu

Microsoft Powerpoint là một ứng dụng quan trọng nằm trong bộ Microsoft Office để giúp tạo ra bản thuyết trình hiệu quả, linh hoạt và dễ học.

Với việc làm chủ phần mềm PowerPoint sẽ giúp bạn tạo ra các bài thuyết trình sinh động (các slideshows), tạo ấn tượng và tăng tính thuyết phục cho người nghe. PowerPoint cho phép bạn có thể thiết kế các mẫu biểu, các trang tiêu đề, biều đồ, chèn các ảnh chụp, các chú giải, các hoạt ảnh …

Bài này chúng tôi cung cấp cho các bạn tài liệu học PowerPoint mà chúng tôi thấy khá dễ hiểu và dễ sử dụng. Chúc các bạn học tập hiệu quả.


Nội dung

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese