Microsoft-word2010-vi

Microsoft-word2010-vi

Microsoft-word2010-vi

Giới thiệu các tính năng mới trong Word 2010, cách sử dụng các chức năng cơ bản của Word: như cách soạn thảo, định dạng văn bản, kẻ bảng, chèn ảnh và các đối tượng khác, tạo số mũ và chỉ số dưới, định dạng trang in, tạo mục lục, sử dụng style, v.v

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *