Game thám hiểm kho báu bằng PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python thực thi trò chơi “Thám hiểm tìm kho báu trong lâu đài của rồng” với các điều kiện sau:

 • Lâu đài có 3 cánh cửa đánh số 1, 2, 3 mà sau chúng có những bí mật
 • Sau cánh cửa 1 là kho báu. Nếu bạn vào phòng này, bạn lấy được các báu vật và thắng
 • Sau cánh cửa 2 có một yêu quái có thể đập bạn. Nếu bạn vào phòng này, bạn sẽ thua
 • Sau cánh cửa 3 có Rồng hung ác có thể giết bạn. Nếu bạn vào phòng này, bạn sẽ thua

Giả sử trong mỗi lượt chơi, 3 cánh cửa này được hoán đổi vị trí ngẫu nhiên cho nhau. Yêu cầu hiển thị kết quả của các tình huống thám hiểm của bạn lên màn hình
Yêu cầu kiến thức:

 • Sử dụng hàm randin(low, hight) trong thư viện random của Python để lấy ngẫu nhiên 1 giá trị bất kỳ

Code tham khảo dưới đây được viết trên Python 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Thu vien random
import random

# Cac truong hop o the xay ra
canhCua = random.randint(1, 3)

if canhCua == 1:
  print('Ban da nhan duoc kho bau o canh cua so ', canhCua, '. YOU WIN!')
elif canhCua == 2:
  print('Ban gap yeu quai o canh cua so ', canhCua, '. GAME OVER!')
else:
  print('Ban gap Rong o canh cua so ', canhCua, '. GAME OVER!')


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese