0
0 Bình luận

Như tiêu đề ạ, em đang bị tắc chỗ này
Em có các btn khi click vào thì hiển thị 1 groupbox tương ứng
E đã thử vào sự kiện btnClick để set Visible cho groupbox nhưng chỉ có tác dụng 1 lần
Sau khi click sang btn khác thì groupbox tương ứng hiển thị được nhưng khi quay lại groupbox trước đó thì không đc
Em cảm ơn ạ