0

Các bạn thi tại phòng máy THCNTT09 lúc 8h30 ngày 19/05/2017 chuyển sang phòng máy THCNTT01 và THCNTT02 tai nhà C5, ký túc xá SV.
Bạn có thể Search theo bản đồ: https://timoday.edu.vn/mapvnua