Hiển thị thời gian hiện tại trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java in ra màn hình ngày, tháng và năm hiện tại.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu cho các biến
 • Sử dụng các hàm để lấy ra ngày, tháng và năm tương ứng trong thư viện Calendar

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK 8.x:


package timoday;

import java.util.Calendar;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();

    // Xac dinh ngay
    int day = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

    // Xac dinh thang
    int month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1;

    // Xac dinh nam
    int year = calendar.get(Calendar.YEAR);

    // Hien thi
    System.out.println("Ngay thang nam hien tai: " + day + "/" + month + "/" + year);
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese