Tính căn bậc 2 từ 1 đến 100 trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tính S = √1 + √2 + √3 + … + √100
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu cho các biến
 • Sử dụng hàm căn bậc hai trong thư viện Math của Java

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK 8.x:


package timoday;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    double S = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
      S += Math.sqrt(i);
    }
    System.out.println("Tong can bac 2 tu 1 den 100 la: " + S);
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese