Chương trình khuyến mại bằng PythonĐề bài: Một cửa hàng bán đồ gia dụng thực hiện chương trình khuyến mại như sau:

 • Nếu khách hàng mua hàng với số tiền trên 20,000,000 đ sẽ được tặng voucher khuyến mại trị giá bằng 0.04 tổng số tiền mua hàng.
 • Nếu khách hàng mua hàng với số tiền trên 50,000,000 đ sẽ được tặng voucher khuyến mại trị giá bằng 0.055 tổng số tiền mua hàng.
 • Nếu khách hàng mua hàng với số tiền trên 100,000,000 đ sẽ được tặng voucher khuyến mại trị giá bằng 0.065 tổng số tiền mua hàng.
 • Nếu khách hàng mua hàng với số tiền nhỏ hơn 20,000,000 đ thì không có khuyến mại.

Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để nhập vào từ bàn phím số tiền khách mua hàng ở cửa hàng. Tính số tiền khách phải trả cửa hàng và tiền khuyến mại. In kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Phân tích, thiết kế bài toán
 • Sử dụng cấu trúc sẽ nhánh if … elif … trong python

Code tham khảo dưới đây được viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoàng Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Nhap du lieu
tien = float(input('Nhap tong tri gia don hang: '))

# voucher
voucher = 0

# Truong hop khuyen mai
if tien < 20000000:
  voucher = 1 - 0
elif (tien >= 20000000) and (tien < 50000000):
  voucher = 1 - 0.04
elif (tien >= 50000000) and (tien < 100000000):
  voucher = 1 - 0.055
else:
  voucher = 1 - 0.065

# Hien thi ket qua
print('Tong so tien khach hang phai tra cho cua hang la: ', tien * voucher)
print('\nSo tien khuyen mai la: ', tien - (tien * voucher))


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese