Tính tổng chuỗi đan dấu trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python tính tổng dãy đan dấu sau: S = 1/1 – 1/2 + 1/3 – 1/4 + 1/5 – …
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

n = int(input("Nhap vao so luong phan tu: n = "))

s = 0

for i in range(1, n+1):
  if (i%2) != 0:
    s += (1/i)
  elif (i%2) == 0:
    s -= (1/i)

print("Tong day dan dau voi", n, "phan tu la: ", s)Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese